Jakt i Jotunheimen

Jotunheimen: 75 km2 med jaktterreng.


Hovedjakten er en uke i Jotunheimen, og her ligger Scott på post bak Atles rifle, langt inne i Storutladalen.

Det var morgenen etter at vi hadde sovet ute i jervenduker, dryppende våte, i et forferdelig regnvær. brrrr…
(en hendelse som nå nesten er glemt, og vi er skjønt enige om at vi kan komme til å gjøre noe lignende en annen gang…)

Mht kjøtt ble ikke utbyttet så stort etter jakten i Jotunheimen i år, men en liten elgokse ble det. Her med en lykkelig jeger.

Gutta trekker oksen til Bøen

Og slakter den..

Bildet vi ikke har: Jeg og Bengt på post var de som kom nærmest hjorten – den var for rask og for nær til at vi fikk skutt.
BILDET VI IKKE FIKK TATT