Mildvær

For noen uker siden, riktignok…


Noen dager med mildvær …

… og Hafslo speilte seg i vannet som fløt opp på isen.

Og når mildværet kommer blir det tydlig at fuglene har fått en del mat gjennom vinteren…