Vår på Hafslo

Det går mot vår også på Hafslo, men vi har en del is og snø ennå…


I fjor forsvant isen 25. april. Dette bildet er tatt 21. april i år og det lover kanskje ikke så bra…

Sett fra andres siden av vannet kan vi kanskje være mer optimistisk..

Vi var på en fin og vårlig tur i dag over Kvam.

Godt for kropp og sjel å gå på gress og ikke trø i råtten snø…

Og det ga en fornøyd Fenris..

Og en fornøyd Ulf..